Qeydiyyat

Digər qeydiyyat vasitələri

Video Dərslərimiz

Fənn: Riyaziyyat
Dərs:
Adi və Onluq Kəsrlər

Müəllim: İlyas Həsənov

 

Fənn: Azərbaycan dili 
Dərs: 
Fonetika və Sait səslər

Müəllim: Elxan Nəcəfov

 

 

Fənn: Ədəbiyyat
Dərs: 
Şifahi xalq ədəbiyyatı

Müəllim: Afərim Seyidova

 

 

Fənn: Biologiya
Dərs: 
Vegetativ orqanlar

Müəllim: Zamin Cəfərov

 

 

Fənn: Kimya 
Dərs: 
Molekullar və atomlar

Müəllim: Aqil Məmmədov

 

 

Fənn: Coğrafiya
Dərs: 
Coğrafiya predmeti, vəzifələri

Müəllim: Famil İsayev

 

Fənn: Tarix
Dərs: 
Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu

Müəllim: Qədir Fətullayev

Səsləndirdi: Rüfət İsmayılov

 

Fənn: İngilis dili 
Dərs: 
Phonetics

Müəllim: Fuad Rəcəbov