Qeydiyyat

Digər qeydiyyat vasitələri

Üstünlüklərimiz

  • Pulsuzdur!
  • Keyfiyyətli dərslər
  • İstədiyiniz vaxt və istədiyiniz yerdə hazırlaşmaq imkanı
  • Sürətli öyrənmə
  • Yolda, avtobusda vaxt itkisi etmədən, yorğun düşmədən hazırlaşmaq imkanı
  • Saytda dostlarla müzakirə, dostlar şəbəkəsi
  • İstidən və soyuqdan əziyyət çəkmədən hazırlaşmaq imkanı
  • Müəllimlə onlayn sual-cavab imkanı
  • Valideynin nəzarəti imkanı
  • Vaxtaşırı maraqlı mövzularla treyninqlərdə iştirak imkanı